benzinová bourací kladiva
COBRA COMBI
Vrtací a bourací kladiva s benzinovým pohonem společnosti Atlas Copco pokrývají širokou škálu aplikací, například dělení kamenů, rozrušování betonu a asfaltu, pěchování podloží atd., to vše bez potřeby napájecích zdrojů a kabelů. Stroj Cobra Combi není jen soběstačné bourací kladivo, ale i výkonná vrtačka. Lze jej použít pro vrty do hloubky 2 m při rychlosti vrtání až 30 cm za minutu v jednolité žule.

Vlastnosti a výhody:

 

Snadná přeprava

Krátká doba nastavení

Systém ochrany ruky a paže HAPS™

Nízké emise

Nízký hluk

 

Použití:

 

Víceúčelový stroj Cobra Combi lze použít pro:

Vrtání a dělení kamenů

Rozrušování betonu

Sekání asfaltu

Pěchování a zhutňování

Zarážení trnů, trubek, tyčí,
zemních tyčí a sond

Kopání příkopů a jam

 

Hmotnost: 25 kg

úderová energie: 24 joule

frekvence úderů: 2600 úderů/ min

COBRA PRO
Neuvěřitelná 60joulová rázová energie na hrotu nástroje je ve

srovnání s jinými bouracími kladivy
na trhu téměř dvojnásobnou
hodnotou. Nabízí vlastně stejný
měrný výkon jako řada
pneumatických či hydraulických
bouracích kladiv, avšak bez

omezení plynoucích z připoutání
k napájecímu zdroji či hadicím.

Vlastnosti a výhody:

Mobilita
Vysoký výkon
Patentovaný systém tlumící vibrace

Snadné startování-
dekompresní ventil a elektronické zapalování

Velkokapacitní vzduchový filtr
zajišťuje delší životnost
Snadný přístup k filtru
zrychluje údržbu.

Použití:
 

S rozsáhlou nabídkou nástrojů lze zařízení Cobra™ Pro využít k libovolné práci od sekání
a bourání až po zarážení či zhutňování.
Hmotnost: 25 kg

úderová energie: 60 joule

frekvence úderů: 720-1440 úderů/ min 

COBRA TT
Bourací kladiva s benzinovým pohonem společnosti Atlas Copco pokrývají širokou škálu aplikací, například rozrušování betonu, asfaltu, pěchování podloží atd., to vše bez potřeby napájecích zdrojů a kabelů. Kladivo Cobra TT bylo navrženo speciálně pro podbíjení pražců. Pracuje při relativně vysoké frekvenci a energie úderu,byla optimalizována pro prevenci drcení materiálu podloží.

Vlastnosti a výhody:
 

Snadná přeprava

Krátká doba nastavení

Systém ochrany ruky a paže HAPS™

Nízké emise

Nízký hluk

 

Použití:
 

Krom podbíjení pražců lze kladivo Cobra™ TT

použít pro všechny druhy údržby kolejí,
přejezdů, přístupových cest a nádraží:

Zatloukání hřebů do dřevěných pražců

Kopání výkopů pro kabely

Rozrušování betonu

Rozrušování a zhutňování asfaltu

Zarážení sloupků a oplocování

 

Hmotnost: 25kg

Energie úderu: 40 joule

Frekvence úderů: 1620 úderů/ min

 
© Machineservis, spol. s r.o. 2013