hutnící technika
JEDNOSMĚRNÉ
A DVOSMĚRNÉ
VIBRAČNÍ
DESKY

Vibrační desky jednosměrné

 

Jednosměrné vibrační desky LF 53 kg až 140 kg pro mělké až střední
hutnění zrnité zeminy.

Zhutňování zemin, živic a dlažeb. Opravy a údržba komunikací,
živičných povrchů, terénní úpravy.

Vybrané typy je možno zakoupit
s nádrží na vodu, antivibračními
rukojeťmi a transportními kolečky

 

Vibrační desky obousměrné

 

Obousměrné desky LG 155 kg až 525 kg
pro střední až hluboké hutnění.

Zhutňování zemin, živic a dlažeb.
Výstavba a opravy silnic a chodníků, pokládka inženýrských sítí,
zemní práce.

 

HUTNÍCÍ
PĚCHY

Hutnící pěchy LT 64 kg až 84 kg
pro střední až hluboké
hutnění kohezní zeminy

Použití ve výkopech, při pokládce
inženýrských sítí, hutnění
zásypových materiálů,
zakládání staveb.

© Machineservis, spol. s r.o. 2013